Duurzaamheid / MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de laatste jaren een veelbesproken onderwerp.

De VSB Groep is niet alleen de laatste jaren, maar al meer dan 35 jaar bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit wordt niet alleen bereikt door het streven naar een gezond bedrijf met aandacht voor mens en maatschappij, maar vooral door het milieu te ontlasten.

Oude gebakken klinkers zijn superieur in duurzaamheid. Een gebakken klinker gaat gemiddeld 125 jaar mee. De grondstof van gebakken klinkers is rivierklei. De natuur is in staat zelf klei aan te maken en rivierklei is lokaal beschikbaar. Naast dat de grondstof voor gebakken klinkers natuurvriendelijk is, hebben klinkers een onweersproken levensduur zonder onderhoudsnoodzaak en zijn ze kleurecht. Door oude gebakken straatstenen te gebruiken in uw tuin of terras bent u aan het recyclen. Grondstoffen worden niet uit de natuur onttrokken en fabrieken worden ontlast waardoor de uitstoot van CO2 afneemt.

Bovenstaand proces herhaalt zich meerdere keren. 90 procent van oude gebakken bestratingen wordt hergebruikt. De levensduur van gebakken straatstenen is gemiddeld 125 jaar, maar soms wel 250 jaar. Door te kiezen voor oude gebakken klinkers levert u een positieve bijdrage aan ons (en die van vele volgende generaties) milieu.

Op onderstaande foto’s ziet u dat de oude straatstenen uit een straat worden geschept. Wij maken hiervoor gebruik van moderne machines die tot de meest milieuvriendelijke in hun klasse behoren.

VSB Sierbestrating
VSB Sierbestrating

Nadat de stenen uit de grond worden geschept worden de straatstenen en het zand middels een schudbak gescheiden.

VSB Sierbestrating
VSB Sierbestrating

De oude straatstenen worden in vrachtwagens geladen en getransporteerd naar onze opslag in Druten.

VSB Sierbestrating
VSB Sierbestrating

Nadat de stenen zijn gestort in Druten worden deze gesorteerd en gestapeld op pallets. Daarna zijn deze gebakken straatstenen weer klaar voor gebruik en staan deze klaar om nog vele generaties mee te gaan.

Met eigen transport komen wij de bestrating bij u afleveren.

VSB Sierbestrating
VSB Sierbestrating

Gebroken stukken bestrating die overblijven na het stapelen worden door de VSB Groep vermalen tot menggranulaat.

Menggranulaat wordt weer gebruikt als verharding onder bestratingen.

Veilig ondernemen

Het werken binnen bedrijven en in het bijzonder werkplaatsen, fabrieken en (project)locaties brengt risico’s met zich mee. Deze risico’s kunnen een gevaar worden wanneer vakkennis ontbreekt en veiligheidsregels worden genegeerd.

Door het VGM-systeem worden de regels en procedures vastgelegd om enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de medewerker te garanderen dat de opgedragen werkzaamheden op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat geen schade ontstaat voor mens, machine en milieu.